Utbyggere

Boligutbygging – Utbyggere – Nybygg – Nye boliger

Ditt nye prosjekt trenger Altibox internett og TV fra Nordvest Fiber

Nordvest Fiber er lokalt representert med kontor i Ålesund. Vi sørger for at nye boliger får Altibox TV og internett i kommunene Ålesund, Sula og Giske.

Utbyggere, planleggere, prosjektledere, entreprenører, konsulentselskaper og grunneiere som planlegger store og små utbyggingsprosjekter oppfordres til å ta kontakt med oss for å sikre at nye boligeiere og leietagere får levert TV og internettjenester fra Altibox.  

Hva gjør dere som er utbyggere? 

  • Sender oss en forespørsel om deltagelse i prosjektet, fremføring av trekkerør for fiber. 
  • Legger ved trasekart for felles grøfter om det foreligger. 
  • Legger ved skisse over prosjektet, antall boenheter og bygninger.  
  • Relevant kontakt informasjon. 

Hva gjør Nordvest Fiber? 

  • Svarer opp forespørselen, vi deltar dersom vi har fiber tilgjengelig i nærheten. 
  • Samarbeider med entreprenører og utbyggere for å finne beste løsning. 
  • Inngår avtale med utbygger. 
  • Kjører ut materiell etter avtale. 
  • Gir tilbud på abonnement, individuelle avtaler eller fellesavtaler. 

Det er viktig at vi blir involvert tidlig nok, vi oppfordrer derfor til å ta kontakt tidlig slik at vi kan planlegge vår infrastruktur i området.

Vi er tilgjengelig lokalt, utbyggere bes ta kontakt på ønsket måte:

Telefon til avdeling for plan og utbygging: 40 00 16 78 (mandag til fredag 08.00-16.00) 
E-post: utbygging@nordvestfiber.no 
Kontor: Postvegen 13

Generell support for eksisterende kunder er på telefon 71 70 57 70 eller via Mine Sider.